S.P.Q.R. is een vereniging waar iedereen welkom is die zich op een of andere manier verbonden voelt met Italië en in het bijzonder de eeuwige kunststad Rome. De leden komen regelmatig vrijblijvend samen voor activiteiten zoals een dineetje, een (Italiaanse) film, het bezoek aan een Italiaans geïnspireerde kunsttentoonstelling of beurs, een Italiaanse kookcursus, een degustatie van Italiaanse wijnen, een reisje, enz.

S.P.Q.R. fungeert tevens als forum om tips, weetjes en informatie over Rome uit te wisselen, als platform om contacten te leggen met andere Rome-reizigers en als mogelijkheid om ieders kennis van de stad Rome te vergroten. De website www.spqr.be  speelt daarin een belangrijke rol.

Wij zoeken mensen die gepassioneerd zijn door de Italiaanse cultuur, die dol zijn op de Italiaanse gastronomische producten en wijnen, die een thuisgevoel krijgen wanneer ze weer eens arriveren in Rome, die elk televisieprogramma, boek of artikel over Italië en Rome met meer dan gewone aandacht bekijken, die Italiaanse design veel mooier vinden dan deze uit andere landen,… kortom, mensen die weten waar de goede dingen van het leven te vinden zijn en hoe je er zoveel mogelijk intens van kan genieten.

Een lidmaatschapskaart van S.P.Q.R. kost slechts 25 euro per jaar. Je kan de ledenbijdrage storten op rekening nr. 
BE91 6528 4463 6676 van S.P.Q.R. in 3000 Leuven (België). Om internationale betalingen te verrichten heb je ook deze BIC-nummer nodig: HBKABE22.

Wanneer je beslist om lid te worden van S.P.Q.R. vul je ook het elektronische formuliertje op deze website in, waarna je op de knop 'Opslaan' klikt. Je gegevens komen dan meteen bij ons terecht. S.P.Q.R. voert de privacy van haar leden hoog in het vaandel en geeft uw adres of e-mail in geen geval door aan derden, tenzij na uw uitdrukkelijke en geschreven toestemming.

Je mag je contactgegevens eventueel ook bezorgen via de post. In dat geval stuur je dit naar 'S.P.Q.R., Andreas Vesaliusstraat 91 bus 0028 in 3000 Leuven'. Je unieke en gepersonaliseerde lidmaatschapskaart wordt na ontvangst van je gegevens zo snel mogelijk aangemaakt, waarna je deze krijgt thuisgestuurd.


Leden van S.P.Q.R. kunnen vrijblijvend deelnemen aan alle activiteiten die op regelmatige basis door het kernbestuur worden georganiseerd. Zij worden op de hoogte gehouden van actueel Rome-nieuws indien zij via www.spqr.be elektronisch inschrijven op onze vrijwel dagelijkse Nieuwsbrief. Uitnodigingen voor activiteiten worden steeds via e-mail bezorgd, tenzij de leden uitdrukkelijk en schriftelijk laten weten dat zij deze uitnodigingen op papier, via de post, willen ontvangen. In dat geval missen zij wel de kans om vlug en tijdig te kunnen inschrijven voor activiteiten waarbij het aantal deelnemers beperkt is.

Het clubbestuur verbindt er zich toe in de mate van het mogelijke alle kennis en ervaring ter beschikking te stellen van leden die vragen hebben over Rome. De bijdrage voor het lidmaatschap zal integraal worden gebruikt voor de uitbouw van de vereniging en de organisatie van activiteiten voor de leden. Het lidmaatschap is 1 jaar geldig. Jaarlijks is er op 21 april, de officiële stichtingsdag van de stad Rome, een receptie voor onze leden. Bezoek ook onze website: www.spqr.be

Voor alle verdere vragen of het bestellen van een lidmaatschapskaart kan je contact opnemen via e-mail: info@spqr.be


lidkaart2013_voorkant_(Mobile)         lidkaart2013_achterkant_(Mobile)


 

       
 
  Site Map